img 4893Kar­jalo­h­jan luonto on pienipi­irteistä ja vai­htel­e­vaa, mikä pätee myös huna­jalai­tu­miin. Ei ole helppo vas­tata kysymyk­seen, mistä kasveista huna­jani on peräisin. Mehiläis­tarhani ovat useim­miten hakku­uaukioilla tai niiden läheisyy­dessä, mutta mehiläis­ten lentosä­teelle mah­tuu lähes aina myös vil­je­ly­maita ja piha-​alueita. Hakkuil­lakin on rehevän met­sän­po­h­jan ansiosta vadel­man ja maito­hors­man lisäksi usein häm­mästyt­tävän monipuo­li­nen kasvil­lisuus, jota mehiläiset käyt­tävät hyväksi.

Koti­tarhan mehiläisille kas­vatamme monia niiden suosimia yrt­tejä ja kukkia sekä api­laa. Myl­lypel­lon hunaja on siten etelä­suo­ma­laista monikukkahu­na­jaa. Sanoisin, että sanan parhaassa merk­i­tyk­sessä! Tyyp­il­listä sille on vaaleahko väri ja hieno, varsin mieto aromi sekä nopea kiteytyminen.